czy psycholog może wypisać leki

Czy psycholog może wypisać leki?

,

czy psycholog może wypisać leki

Nie, ukończenie 5-letnich studiów psychologicznych oraz studiów podyplomowych z zakresu psychologii klinicznej nie daje absolwentowi możliwości wystawiania recept na leki. Psycholog dokonuje oceny stanu, w którym znajduje się jego klient, przeprowadza dokładny wywiad i wydaje zalecenia o, jego zdaniem, najlepszej dalszej ścieżce postępowania. Może uznać, że leczenie przeprowadzone w jego gabinecie będzie wystarczające, a także wysłać klienta na psychoterapię lub do psychiatry. I to psychiatra, jako lekarz, może wypisywać recepty oraz zwolnienia od pracy czy szkoły.

Zawód psychologa należy do grupy zawodów medycznych, co oznacza, że może prowadzić leczenie, ale nie psychoterapię. Może pomagać doraźnie lub długoterminowo, jest władny wydawać orzeczenia i zaświadczenia. Jeżeli stan klienta wykracza poza jego bardzo szerokie kompetencje, powinien zalecić mu konsultację u innego specjalisty.

Do psychologa powinien się wybrać każdy, kto czuje, że życie (osobiste lub zawodowe) zaczyna go przerastać oraz powoli zaczyna tracić na nim lub nad sobą kontrolę.

Zobacz, czym różni się zawód psychologa od psychoterapeuty i psychiatry tutaj.