Strona główna > Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

Drogi użytkowniku,

Na niniejszej stronie znajdziesz wszystkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zarówno osób, które tylko przeglądają naszą ofertę, korzystają z innych funkcjonalności strony jaki i dokonują zakupu. Dla nas jako apteki, ochrona Twoich danych osobowych jest szczególnie ważna. Poniżej znajdziecie wszystkie ważne informacje na temat wykorzystania i przetwarzania Waszych danych oraz przysługujących praw.

A. Jakie dane przetwarzamy?

Z reguły gromadzimy dane, które są nam przekazywane w związku z udostępnianiem, korzystaniem i dalszym rozwojem naszej strony internetowej i naszej oferty, jak również w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Dzieje się to częściowo anonimowo, częściowo z udziałem danych osobowych, jeśli nie jest to możliwe w inny sposób. Niektóre z danych przekazywane są przez Ciebie samodzielnie np. kiedy rejestrujecie się na naszej stronie. W tym rozdziale znajduje się opis danych, które są przez nas przetwarzane, ewentualnie przez podmioty trzecie.

I. Dane dotyczące urządzenia i dostępu do strony

Podczas korzystania ze strony internetowej lub aplikacji generowane są dane techniczne doty-czące danych urządzenia i danych dostępu. Są one absolutnie niezbędne, aby strony internetowe mogły być wyświetlane i w pełni funkcjonalne dla użytkownika.

Dane dotyczące urządzenia i dostępu można podzielić na informacje o urządzeniu, dane iden-tyfikacyjne i dane dostępu.

Informacje o urządzeniu to system operacyjny i jego interfejs, język i wersja oprogramowania przeglądarki, typ urządzenia itp., za pomocą którego uzyskujesz dostęp do naszej strony.

Dane identyfikacyjne (ID) to identyfikatory sesji, identyfikatory plików cookie i inne technologie umożliwiające rozpoznanie przeglądarki internetowej, urządzenia lub zainstalowanej aplikacji.

Dane dostępu obejmują Twój adres IP, datę i godzinę żądania, różnicę strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT), treść żądania (tj. daną stronę), status dostępu/kod statusu HTTP, ilość danych przesyłanych w każdym przypadku oraz stronę internetową, z której pochodzi żądanie.

II. Dane podstawowe

Dane podajesz podczas rejestracji konta klienta.

Twoje dane podstawowe to:

 • imię i nazwisko
 • dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub/i numer telefonu
 • dane adresowe dostawy i rachunku
 • płeć
 • ewentualnie data urodzenia

Wskazówka: Dane te możesz w każdej chwili przeglądać i aktualizować na swoim koncie klien-ta.

Twoje dane podstawowe na koncie klienta łączymy z indywidualnym numerem klienta (ID klienta), co umożliwia nam jednoznaczne przyporządkowanie.

III. Dane kontaktowe

Twoje dane kontaktowe zbieramy, gdy kontaktujesz się z nam za pośrednictwem jednego z dostępnych kanałów. Mogą to być w szczególności: imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub faksu, adres e-mail lub identyfikator na Facebooku. Gromadzone przez nas dane kontaktowe zależą od sposobu, w jaki się z nami kontaktujesz (np. telefonicznie, pocztą elektroniczną, listownie lub za pośrednictwem mediów społecznościowych).

IV. Dane zamówienia

Kiedy składasz u nas zamówienie, zbieramy informacje o Twoim zamówieniu.

Należą do nich:

 • numer zamówienia
 • zamówione towary
 • adres dostawy i adres do faktury
 • status zamówienia, np. czy zamówienie zostało dostarczone, opłacone lub zwrócone
 • informacje od stron trzecich, na przykład numer przesyłki od naszych dostawców usług spedycyjnych

Wskazówka: Jeśli masz konto klienta, możesz wyświetlić te dane na swoim koncie.

V. Dane płatnicze

Dane, które są wykorzystywane do dokonania płatności, nazywamy danymi płatniczymi. Aby móc zaoferować Ci wszystkie popularne metody płatności, współpracujemy z dostawcami usług płatniczych. Przekazujemy im tylko te dane, które są absolutnie niezbędne.

Dane płatnicze to:

 • sposób płatność
 • wybrany dostawca usług płatniczych
 • zapisane dane bankowe (np. numer konta bankowego)
 • adres rozliczeniowy
 • dane faktury (w tym ilość pozycji, cena, łączna kwota faktury, stawki VAT)
 • adres dostawy, w stosownych przypadkach
VI. Dane dotyczące zdrowia

Dane dotyczące zdrowia to dane odnoszące się do zdrowia lub stanu zdrowia danej osoby.

Jako apteka regularnie otrzymujemy dane dotyczące stanu zdrowia, na przykład, gdy zamawiasz u nas leki. Na podstawie Twoich zamówień możemy wyciągnąć wnioski na temat istniejących chorób, alergii lub nietolerancji. Przetwarzamy również dane dotyczące stanu zdrowia użytkownika, gdy udzielamy mu porad farmaceutycznych. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których przekazujesz nam informacje o swoim aktualnym samopoczuciu lub terapii.

VII. Dane zachowań użytkownika

Informacje o tym, w jaki sposób użytkownik wchodzi z nami w interakcje, nazywamy danymi dotyczącymi zachowań użytkownika.

Pozwalają nam one określić, które towary, usługi lub kategorie są interesujące dla naszych klientów. Na przykład, na podstawie Twoich zamówień czy listy zakupów możemy wywnioskować, jakimi towarami, kategoriami towarów lub promocjami jesteś zainteresowany. Za pomocą różnych rozwiązań technicznych jesteśmy w stanie tworzyć i oceniać anonimowe statystyki zachowań klientów.

VIII. Metadane

Metadane to wszystkie dane dotyczące komunikacji, z wyjątkiem samej jej treści.

Należą do nich na przykład dane dotyczące konfiguracji połączenia, data, godzina i czas trwania połączenia oraz techniczne informacje o systemie.

Metadane są bardzo istotne w wielu sytuacjach. Między innymi podczas komunikacji e-mailowej, w trakcie sesji czatu internetowego lub podczas nawiązywania połączenia telefonicznego.

IX. Dane dotyczące treści

Dane dotyczące treści odnoszą się do wszelkiej komunikacji, którą użytkownik z nami wymie-nia.

Mogą to być dane dotyczące zawartości rozmowy. Innymi słowy, wszystkie informacje, które otrzymujemy lub wysyłamy za pośrednictwem zintegrowanego przez nas kanału informacyjne-go.

Możesz się z nami skontaktować poprzez różne kanały komunikacji: telefonicznie, pocztą elek-troniczną, pocztą tradycyjną, poprzez czat, za pośrednictwem platform społecznościowych, poprzez nasz formularz kontaktowy, a także poprzez portale agregujące opinie. W takich przypadkach rejestrujemy treść Twojej korespondencji, na przykład w celu przekazania jej do właściwego działu w firmie lub w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.

Zbieramy również dane dotyczące treści w ramach prowadzonych ankiet dla klientów, konkursów lub promocji. Jest to niezbędne, aby móc przeprowadzić odpowiednie działania.

B. W jakim celu przetwarzane są moje dane?

Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w określonych celach i na podstawie przepisów prawa. Wykorzystujemy Twoje dane w szczególności w celu umożliwienia Ci odwiedzenia naszego sklepu, zaoferowania Ci naszych usług oraz w celu komunikacji. Odpowiednia podstawa prawna do przetwarzania danych wynika z rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz krajowych i europejskich przepisów o ochronie danych.
W tym rozdziale znajdziesz bardziej szczegółowe informacje na ten temat.

I. Przetwarzanie danych podczas wywoływania naszej strony internetowej

W tym rozdziale wyjaśniamy, w jaki sposób przetwarzane są dane, gdy użytkownik wchodzi na naszą stronę internetową. Dotyczy to każdego użytkownika odwiedzającego naszą stronę, nawet jeśli nie korzysta z naszych usług.

1. Dane dotyczące urządzenia i dostępu

Podczas informacyjnego korzystania ze strony internetowej, tzn. jeśli użytkownik nie rejestruje się ani nie przekazuje nam informacji w inny sposób, gromadzimy dane dotyczące urządzenia i dostępu. Z jednej strony są to dane, które Twoja przeglądarka przesyła do naszego serwera, a z drugiej strony dane, które są nam technicznie niezbędne do wyświetlania Ci naszej strony internetowej oraz do zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa.

Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO.

2. Cookies und Pixel

Oprócz danych dotyczących urządzenia i dostępu, używamy również plików cookie i podobnych technologii (takich jak piksele).

Informacje o tym, które pliki cookie i technologie są przez nas wykorzystywane, jak długo są przechowywane i jak można sprzeciwić się ich wykorzystaniu, można znaleźć w punkcie dolnego menu naszej strony: "Ustawienia plików cookie". Należy pamiętać, że jeśli nie wyrazisz zgody na wszystkie pliki cookie lub później wyłączysz poszczególne pliki cookie, możesz nie być w stanie korzystać z wszystkich funkcji naszego sklepu. Pliki cookie dostosujesz również ponizszym przyciskiem.

Dostosuj ustawienia

W ramach ustawień plików cookie proponowane są Ci marketingowe pliki cookie, pliki cookie służące do śledzenia, analizy i personalizacji oraz niezbędne pliki cookie. Marketingowe pliki cookie są wykorzystywane przez reklamodawców do wyświetlania reklam, które są zgodne z zainteresowaniami użytkownika. Pliki cookie służące do śledzenia, analizy i personalizacji umożliwiają analizę korzystania z witryny w celu pomiaru i poprawy wydajności. Niezbędne pliki cookie są wymagane, aby umożliwić podstawową funkcjonalność strony internetowej.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisane na dysku twardym i przypisane do używanej przeglądarki przez serwis internetowy, który ustawia pliki cookie i otrzymuje określone informacje. Pliki cookie nie służą do uruchamiania programów ani przenoszenia wirusów na komputer. Służą one temu, aby strona internetowa była bardziej funkcjonalna i bardziej efektywna dla użytkownika. oraz umożliwiają nam statystyczną ocenę zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO).

Ta strona używa tymczasowych i trwałych plików cookie.

 • Tymczasowe pliki cookie są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Zaliczają się do nich szczególnie cookie sesyjne. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, przy pomocy którego mogą być przypisane różne żądania z przeglądarki do wspólnej sesji. Umożliwi to rozpoznanie komputera po powrocie na naszą stronę. Cookie sesyjne są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.
 • Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od pliku cookie. W każdej chwili możesz usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

Użytkownik może skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki zgodnie z własnymi preferencjami i na przykład odmówić akceptacji plików cookie konkretnych witryn internetowych lub wszystkich plików cookie. Zwracamy uwagę, że w takim przypadku nie będziecie mogli korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Używamy plików cookie w szczególności po to, aby móc zidentyfikować użytkownika podczas kolejnych wizyt, jeśli posiada on konto klienta na naszej stronie. W przeciwnym razie klient musiałby logować się ponownie przy każdej wizycie.

Używamy technologii HTML5 web storage, która jest przechowywana na Twoim urządzeniu końcowym. Obiekty te przechowują wymagane dane niezależnie od używanej przeglądarki i nie mają automatycznej daty wygaśnięcia. Możesz zapobiec użyciu HTML5 Web Storage, używając trybu prywatnego w swojej przeglądarce. Zalecamy również regularne ręczne usuwanie plików cookie i historii przeglądarki.

II. Przetwarzanie danych podczas korzystania z naszej strony internetowej
1. Utworzenie konta klienta

Konto klienta jest Twoim osobistym centrum informacji, gdzie możesz np. uzyskać przegląd programów punktowych, śledzić status zamówienia, zmienić adres dostawy i wiele więcej.

Przy zakładaniu konta klienta prosimy o podanie następujących danych:

 • Imię, nazwisko i adres
  Twoje imię i nazwisko oraz adres są nam potrzebne do realizacji zamówienia. Jeśli znajdziecie się wśród adresatów naszych przesyłek promocyjnych, wykorzystamy również Twoje imię i nazwisko w celu dostarczenia odpowiednich materiałów. Wskazówka: Książka adresowa jest dostępna na Twoim koncie klienta. Jeśli wypełnisz go dodatkowymi adresami, możesz jednym kliknięciem wybrać, dokąd ma zostać wysłane Twoje zamówienie.
 • Numer telefonu
  Jako apteka jesteśmy zobowiązani do zwrócenia się do Ciebie z prośbą o podanie numeru telefonu. Wykorzystujemy te informacje do wypełniania naszych zobowiązań w zakresie udzielania informacji i porad farmaceutycznych. Numer telefonu zostanie również przekazany firmie kurierskiej w celu realizacji dostawy zamówienia.
 • Adres e-mail
  Zapisujemy Twój adres e-mail w celu wysyłania Ci powiadomień dotyczących zamówienia i dostawy. Możesz również otrzymać wiadomości z ankietą dotyczącą naszych usług i produktów.
 • Dane do logowania
  Podany przez Ciebie adres e-mail i hasło będą służyły jako dane do logowania do Twojego konta. Przetwarzamy te informacje, aby umożliwić Ci dostęp do Twojego konta klienta. Ponadto, wykorzystujemy je do wysyłania Ci powiadomień i ankiet. Jeśli po założeniu konta klienta złożysz zamówienie jako gość, używając tego samego adresu e-mail, którego używasz do konta klienta, dane zamówienie zostanie automatycznie dodane do Twojego konta klienta. Jeżeli wykorzystujemy Twoje dane w celu rejestracji konta klienta lub dopasowania go do zamówienia klienta, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeśli wykorzystujemy Twoje dane do marketingu bezpośredniego, opieramy się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu danych do celów marketingu bezpośredniego ze skutkiem na przyszłość
2. Proces zamawiania i dostawa

W celu realizacji i wysyłki Twojego zamówienia, przetwarzane są dane dotyczące konta klienta, płatności i zamówienia. Dotyczy to całego procesu zamówienia, począwszy od wysyłki i realizacji płatności, jak również rozpatrywania reklamacji czy gwarancji. Udostępnione informacje wykorzystujemy również do realizacji naszego systemu zarządzania roszczeniami.

Podstawa prawna:
Jeśli celem przetwarzania danych jest realizacja zamówienia na podstawie zawartej umowy, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub, w przypadku istnienia danych dotyczących zdrowia, art. 9 ust. 2 lit. h RODO. Jeśli celem przetwarzania danych jest wypełnianie zobowiązań prawnych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W tym kontekście przepisy prawa farmaceutycznego mogą nas również zobowiązywać do gromadzenia indywidualnych danych dotyczących zamówień i klientów, jak np. numer telefonu. W pozostałych przypadkach podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co oznacza, że mamy uzasadniony interes do przetwarzania danych.

a. Logistyka i spedycja

W celu realizacji umowy przekazujemy poszczególne informacje, jak np. adres wysyłki, naszym partnerom logistycznym i spedycyjnym.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

W celu poinformowania Cię o statusie przesyłki przez firmę spedycyjną, z którą zawarliśmy umowę, przekazujemy również Twój adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego. Nasz spedytor jest zobowiązany do wykorzystania Twoich danych wyłącznie w tym celu. Więcej informacji w punkcie Komu będą przekazywane moje dane?.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

b. Przetwarzanie płatności

Aby móc zaoferować Ci wszystkie popularne metody płatności, zleciliśmy ich realizację usługodawcom. Otrzymują oni od nas dane, które są niezbędne do realizacji zamówienia. Ponadto podlegają one holenderskiemu, polskiemu i europejskiemu prawu dotyczącemu danych osobowych i są związane umowami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Komu przekazywane są moje dane?.

c. Zapobieganie nadużyciom finansowym

W celu ochrony Ciebie i nas przed oszustwami związanymi z naszymi towarami lub usługami, prowadzimy tzw. czarną listę (zwaną również listą blokad). Na tej liście gromadzone są dane dotyczące transakcji, które wzbudziły podejrzenie nadużycia, na przykład prób wyłudzenia lub niewłaściwego wykorzystania bonów. Osoby znajdujące się na liście blokad nie będą miały możliwości złożenia zamówienia w przyszłości.

Na czarnej liście zazwyczaj zapisujemy dane podstawowe i kontaktowe danej osoby. Dodatkowo zapisujemy dane, które są istotne dla danego przypadku, aby udokumentować przyczynę wprowadzenia na listę.

Podstawą prawną gromadzenia danych jest nasz uzasadniony interes w zapobieganiu oszustwom oraz związane z tym dochodzenie w sprawach karnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

d. Badanie zdolności kredytowej

Sami nie przeprowadzamy badania zdolności kredytowej. W trakcie wyboru sposobu płatności może zostać przeprowadzona kontrola kredytowa, o ile jest ona oferowana przez jednego z naszych dostawców usług płatniczych.

e. Windykacja

W razie potrzeby zlecimy firmie windykacyjnej wyegzekwowanie zaległych należności. Firma ta odzyska na naszą rzecz zaległą kwotę albo my scedujemy wierzytelność na tę firmę. W tym celu przekazujemy odpowiedniemu przedsiębiorstwu dane, które są istotne dla danego przypadku. Są to zazwyczaj dane główne, dane kontaktowe i dane dotyczące zamówień.

Jeśli firma windykacyjna pobiera należności w naszym imieniu, wówczas przekazanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przekazanie wierzytelności firmie windykacyjnej opiera się na naszych uzasadnionych interesach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji w punkcie Komu będą przekazywane moje dane?.

3. Program punktowy, konkursy i promocje

Na bieżąco oferujemy Ci korzystanie z innych usług, takich jak udział w programach bonusowych, zakupy abonamentowe, konkursy, bony i inne promocje.

Wprowadzone przez Ciebie dane, do których należą z reguły Twoje dane kontaktowe oraz ewentualnie dane dotyczące preferencji, wykorzystujemy w celu realizacji poszczególnych usług. Jeśli chodzi o udział w konkursach, wykorzystujemy Twoje dane w celu wyłonienia i powiadomienia zwycięzców. Jeśli będziemy potrzebować dalszych informacji, poinformujemy Cię o tym oddzielnie.

Używamy również informacji o użytkowniku do celów marketingu bezpośredniego.

Podstawą prawną wykorzystania danych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), odpowiednie warunki uczestnictwa, na które wyraziliście zgodę (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4. Preferencje produktowe i analiza

Oprócz ogólnych reklam, chcemy pokazywać Ci produkty, oferty i informacje, które mogą odpowiadać Twoim zainteresowaniom. Aby móc to Ci zaoferować, konieczne jest, abyśmy mogli ocenić, czy określone produkty, grupy produktów lub usługi pasują do Twoich preferencji. Chcemy również, aby korzystanie z naszych usług lub przeglądanie naszego sklepu było dla Ciebie jak najbardziej wygodne i łatwe. Aby zrozumieć, gdzie nasz sklep ma potencjał do poprawy, prowadzimy analizy i badania rynku.

Analiza

Gromadzimy Twoje dane dla celów analizy danych. W tym celu wykorzystujemy zdepersonalizowane dane dotyczące zamówień, dane dotyczące zachowania użytkownika oraz dane dotyczące urządzenia i dostępu.

Dane te są wykorzystywane np. do tworzenia różnych grup użytkowników, a tym samym do uzyskiwania ogólnych informacji na temat zachowań związanych z korzystaniem z witryny, zachowań zakupowych i związanych z wyszukiwaniem w witrynie. Z danych tych możemy również wywnioskować, czy i w jaki sposób nasze usługi są wykorzystywane. Zdobyte informacje wykorzystujemy również do planowania i monitorowania skuteczności kampanii marketingowych.

Podstawą prawną dla gromadzenia danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, o ile gromadzenie danych odbywa się za Twoją zgodą.

Więcej informacji w punkcie Cookies i Pixel.

Reklama

Możemy wykorzystywać dane o urządzeniu i dane dostępowe, dane dotyczące zamówień oraz dane dotyczące zachowań użytkowników, aby indywidualnie zwracać się do Ciebie w sprawie produktów i usług (reklama spersonalizowana). Więcej informacji w sekcj Cookies i Pixel.

Stanowią one podstawę dla reklamy kierowanej do stałych klientów, reklamy bezpośredniej, newslettera, ale także reklamy pocztowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dziale komunikacja promocyjna.

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się w celu marketingu bezpośredniego, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. We wszystkich innych przypadkach uzyskujemy Twoją zgodę, która stanowi podstawę prawną (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

III. Nasza aplikacja mobilna

Nasza aplikacja oferuje wygodny dostęp do naszej oferty.

Można ją pobrać z Apple AppStore lub Google Play Store, dzięki czemu nadaje się do użytku na urządzeniach z systemem operacyjnym iOS lub Android.

W celu korzystania z naszej aplikacji, zbieramy identyfikator Twojego urządzenia. W ramach korzystania z naszych powiadomień push (po uprzednim wyrażeniu zgody) zbieramy również informacje o systemie operacyjny i jego wersji, nazwę urządzenia, dane dotyczące lokalizacji lub pochodzenia (kraj). W przypadku wyszukiwań głosowych i poleceń głosowych zbieramy również dane dźwiękowe użytkownika. Zdjęcia są zbierane tylko w kontekście wyszukiwania kodów kreskowych. Jeśli korzystasz z funkcji "Touch ID", Twój adres e-mail i hasło są gromadzone w formie zaszyfrowanej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 (1) zdanie 1 lit. f RODO.

Możesz również zamówić powiadomienia push za pośrednictwem naszej aplikacji, aby otrzymywać powiadomienia o najnowszych funkcjonalnościach, ofertach i promocjach, a także informacje o Twoim zamówieniu. Przed pierwszym użyciem aplikacji zostaniesz przez nas zapytany, czy możemy wysyłać Ci takie powiadomienia za pośrednictwem identyfikatora Twojego urządzenia. Dodatkowo w obszarze "Ustawienia" --> "Powiadomienia" masz możliwość aktywowania funkcji "Powiadomienie o statusie" za pomocą suwaka (suwak na zielono) i tym samym otrzymywania informacji o aktualnym stanie ostatnio złożonych zamówień w formie wiadomości push na Twoje urządzenie końcowe. Jeśli aktywowałeś funkcję "Powiadomienia osobiste" w obszarze "Ustawienia" --> "Powiadomienia" za pomocą suwaka (suwak na zielono), będziesz otrzymywać informacje o aktualnych nowościach, ofertach i promocjach naszej apteki w formie wiadomości push na swoje urządzenie końcowe. W ustawieniu domyślnym te dwie funkcje powiadamiania są zawsze wyłączone. Obie funkcje można w każdej chwili dezaktywować lub aktywować niezależnie od siebie. Nie musisz aktywować tych funkcji powiadamiania, aby dokonać zakupu za pośrednictwem naszej aplikacji. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na otrzymywanie powiadomień push ze skutkiem na przyszłość, ustawiając suwak z koloru zielonego (aktywny) na biały (nieaktywny).

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 (1) zdanie 1 lit. a RODO.

IV. Przetwarzanie danych w celu komunikacji z klientem
1. Komunikacja niekomercyjna

Dostępne są różne kanały kontaktu: telefon, e-mail, poczta tradycyjna, faks, media społeczno-ściowe, formularz kontaktowy oraz czat.

Aby umożliwić Ci kontakt z nami i abyśmy mogli się z Tobą skontaktować, konieczne jest gromadzenie metadanych, danych kontaktowych i danych dotyczących treści.

Kontaktujemy się z Tobą przede wszystkim w celach niekomercyjnych, gdy wysyłamy informacje o statusie zamówienia, zmianach w regulaminie, przepisach prawa lub informacje dotyczące konsultacji farmaceutycznej. Zazwyczaj odbywa się to za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w wyjątkowych przypadkach telefonicznie.

Zamówienie rozmowy
Oferujemy Ci możliwość zamówienie rozmowy telefonicznej poprzez naszą stronę internetową w zakładce "Pomoc i kontakt".

Aby to zrobić, wybierz w menu kategorię i temat, na który chcesz z nami porozmawiać. Następnie w dolnej części pojawi się pole "Kontakt przez telefon". Zostaniesz poproszony o podanie tematu rozmowy, godziny, o której mamy oddzwonić oraz swojego numeru telefonu.

Zapisujemy wprowadzone przez Ciebie dane, aby móc oddzwonić do Ciebie na czas i omówić zapytanie.

Podstawa prawna przetwarzania danych w celu niekomercyjnej komunikacji zależy od powodu, dla którego kontakt ma miejsce. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na gromadzenie danych (np. w przypadku nagrywania rozmów telefonicznych), wówczas podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeśli komunikacja ma na celu realizację umowy lub zamówionych usług, podstawą prawną jest art. 6(1)(b) RODO. W kontekście farmaceutycznego doradztwa dla klientów, komunikacja opiera się na art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w przypadku istnienia danych dotyczących zdrowia, odwołujemy się do art. 9 ust. 2 lit. h) w połączeniu z paragrafem 3 RODO. W przeciwnym razie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. leży w naszym uzasadnionym interesie.

2. Komunikacja promocyjna
a. Newsletter

Subskrybenci Newslettera są regularnie informowani o ofertach, konkursach lub tematach zdrowotnych.

Wyrażając zgodę na otrzymywanie newslettera, wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji o naszych aktualnych, interesujących ofertach.

Rejestracja
Jedyną obowiązkową informacją do wysyłania newslettera jest adres e-mail. Po potwierdzeniu zapisujemy go w celu wysyłania newslettera. Do rejestracji używamy tzw. procedury double opt-in. Oznacza to, że po dokonaniu rejestracji wyślemy Ci na podany adres e-mail wiadomość, w której poprosimy Cię o potwierdzenie zapisania adresu email w naszej bazie. Adres email zostanie przekazane naszym usługodawcom w celu wysłania newslettera. Ponadto zapisujemy adresy IP oraz czas rejestracji i potwierdzenia subskrypcji. Celem tej procedury jest umożliwienie udowodnienia rejestracji oraz w razie potrzeby, wyjaśnienie ewentualnego nadużycia dotyczące danych osobowych.

Rezygnacja z subskrypcji
W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na przesyłanie newslettera i zrezygnować z jego otrzymywania. Oświadczenie o rezygnacji można złożyć poprzez kliknięcie na link podany w każdej wiadomości e-mail z newsletterem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wysyłając wiadomość na dane kontaktowe podane w punkcie osoba kontaktowa.

Wskazówka: Alternatywnie można ustawić częstotliwość wysyłania wiadomości e-mail. W tym celu należy kliknąć na przycisk "Profil newslettera" w górnej części newslettera. Następnie wybrać żądaną częstotliwość.

Twój adres e-mail zostanie przekazany w celu wysyłki naszemu usługodawcy, z którego usług korzystamy jako podmiot przetwarzający (dalsze informacje w punkcie: Komu będą przekazywane moje dane? ).

Podstawą prawną jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

b. Marketing drogą pocztową

Wysyłamy reklamy pocztowe, jeśli jest to dozwolone przez przepisy prawa. W tym celu wykorzystujemy Twoje dane kontaktowe i adresowe. W celu drukowania i wysyłania naszych materiałów reklamowych możemy korzystać z usług podmiotów zewnętrznych. Więcej informacji w punkcie: Komu przekazywane są moje dane? ).

W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania danych do celów reklamowych ze skutkiem na przyszłość. Więcej informacji w punkcie Jakie prawa mi przysługują?.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

c. media społecznościowe

W tym rozdziale informujemy o przetwarzaniu danych na naszych fanpage'ach w mediach społecznościowych. Można wejść z nami w interakcję za pośrednictwem następujących sieci:

 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube
aa. Facebook

Odpowiedzialny organ
Ponosimy częściową wspólną odpowiedzialność z Facebookiem. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Przetwarzanie danych osobowych przez Facebook
Niezależnie od tego, czy posiadasz konto na Facebooku, czy też nie, podczas korzystania z naszego fanpage'a Facebook przetwarza dane i informacje. Są one udostępniane Aptece jako operatorowi tej strony poprzez funkcję "Insights" w formie anonimowej w celu analizy statystycznej i oceny.

Dotyczy to następujacych informacji:

 • proporcja mężczyzn i kobiet,
 • pochodzenie związane z krajem i miastem,
 • wiek (ocena wszystkich odwiedzających w wieku 18 lat i więcej),
 • język / ustawienia językowe.

W kontekście zamieszczania reklam, Aptece udostępniane są również następujące dodatkowe informacje na temat wglądu w grupę docelową w formie zagregowanej i anonimowej, o ile informacje te zostały udostępnione lub zdefiniowane przez użytkownika:

 • status związku,
 • stan cywilny,
 • najwyższy ukończony poziom wykształcenia,
 • nazwa stanowiska,
 • kliknięcia "Lubię to" na innych stronach, które otrzymały najwięcej "polubień" od użytkowników naszej strony apo-discounter.pl,
 • zainteresowania,
 • zachowanie użytkownika,
 • ważne wydarzenia w życiu (takie jak ślub, zaręczyny, narodziny dziecka, urodziny, przeprowadzka),
 • użytkowane urządzenia,
 • częstotliwość działań.

Facebook używa tzw. cookies (plików tekstowych, które są zapisywane na urządzeniach końcowych użytkowników) do przechowywania i dalszego przetwarzania tych informacji. Jeśli użytkownik jest zalogowany za pomocą swojego profilu na Facebooku, te pliki cookie mogą być również przechowywane i analizowane na różnych urządzeniach. Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookie przez Facebook oraz sposobu ich dezaktywacji można znaleźć w polityce Facebooka dotyczącej plików cookie, dostępnej tutaj: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Według naszych informacji Facebook nadal przetwarza dane swoich użytkowników w celu świadczenia swoich usług, w celach reklamowych i badania rynku, w celu analizy użytkowania, w celu spersonalizowanej reklamy i ulepszania swoich usług i ofert. Więcej szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć w polityce prywatności Facebooka, pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Facebook przekazuje dane użytkowników do Facebook Inc, swojej amerykańskiej spółki matki. W celu utrzymania europejskiego poziomu ochrony danych również w krajach trzecich, zawarliśmy z Facebookiem standardowe klauzule umowne. Można je zobaczyć na stronie https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Więcej informacji na temat statystyk witryny i danych Insights można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych Facebook i operator strony są wspólnie odpowiedzialni za "Insights". Podzieliliśmy poszczególne obowiązki w następujący sposób: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Aby zapobiec gromadzeniu danych przez Facebook w celu wyświetlania reklamy behawioralnej, należy sprawdzić ustawienia ochrony danych osobowych na koncie Facebook oraz ustawienia plików cookie w przeglądarce i w razie potrzeby dostosować je.

Inne rodzaje przetwarzania danych osobowych
Jeśli umieszczasz posty na naszej stronie za pośrednictwem swojego profilu na Facebooku lub oceniasz posty i treści publikowane przez nas za pomocą funkcji "Lubię to", możemy być w stanie Cię zidentyfikować i wyświetlić informacje o Tobie, w zależności od ustawień Twojego osobistego konta na Facebooku. Jeśli użytkownik nie chce na to pozwalać, musi dostosować ustawienia swojego osobistego konta na Facebooku i skorzystać z funkcji "Nie lubię już tej strony". Jeśli napiszesz do nas bezpośrednio za pośrednictwem naszego fanpage'a, wykorzystamy podane przez Ciebie dane, aby odpowiedzieć na Twoje pytanie lub post. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) f) RODO, aby odpowiedzieć na opublikowane przez Ciebie posty i pytania w sposób odpowiedni i związany z użytkownikiem.

Usunięcie danych
Usuwamy dane osobowe, jeżeli cel ich przetwarzania nie jest już konieczny i upłynął ustawowo określony okres ich przechowywania. W tym miejscu chcielibyśmy zaznaczyć, że nie mamy wpływu na terminy usuwania danych na Facebooku i odsyłamy do informacji o ochronie danych osobowych na Facebooku, które można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/.

Prawa osoby, której dotyczą dane
O swoich prawach do ochrony danych i sposobach ich egzekwowania przeczytasz w rozdziale Jakie prawa do ochrony danych mi przysługują?.

Ponieważ Facebook przetwarza dane osobowe użytkowników, zalecamy bezpośredni kontakt z Facebookiem w celu egzekwowania swoich praw. Chętnie pomożemy Ci przy składaniu wniosków do Facebooka w tej sprawie (dane kontaktowe w punkcie Osoba Kontaktowa).

bb. Instagram

Odpowiedzialny organ
Ponosimy częściową wspólną odpowiedzialność z Facebookiem. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Instagram jest serwisem firmy Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland).

Przetwarzanie danych przez Facebook
Informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych przez Facebooka za pośrednictwem Instagrama, w tym podstawy prawnej, na której opiera się Facebook, oraz sposobu, w jaki osoby, których dane dotyczą, mogą dochodzić swoich praw wobec Facebooka, można znaleźć tutaj https://www.facebook.com/about/privacy.

Facebook gromadzi dane o stronach (Page Insights). Oznacza to, że informacje te są wykorzystywane do świadczenia usług analitycznych dla operatorów stron, aby pomóc im uzyskać wgląd w sposób, w jaki ludzie wchodzą w interakcje z ich stronami i związanymi z nimi treściami. Z reguły odbywa się to bez ujawniania jakichkolwiek szczegółów, które mogłyby zidentyfikować odwiedzającego. Więcej informacji na temat "Insights" można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/iq/tools-resources/audience-insights/

Facebook przekazuje dane użytkowników do Facebook Inc, swojej amerykańskiej spółki matki. W celu utrzymania europejskiego poziomu ochrony danych również w krajach trzecich, zawarliśmy z Facebookiem standardowe klauzule umowne. Można je obejrzeć na stronie https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Inne rodzaje przetwarzania danych osobowych
Oprócz danych, które przekazujesz nam podczas kontaktu z nami, możemy również mieć wgląd w publiczne dane na Twoim profilu. Ustawienia prywatności swoich profili w mediach społecznościowych można ustawić za pośrednictwem odpowiednich platform mediów społecznościowych.

Usunięcie danych
Usuwamy dane osobowe, jeżeli cel ich przetwarzania nie jest już konieczny i upłynął ustawowo określony okres ich przechowywania. W tym miejscu chcielibyśmy zaznaczyć, że nie mamy wpływu na terminy usuwania danych na Facebooku i odsyłamy do informacji o ochronie danych osobowych na Facebooku, które można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
O swoich prawach do ochrony danych i sposobach ich egzekwowania przeczytasz w rozdziale Jakie prawa do ochrony danych mi przysługują?.

Ponieważ Facebook przetwarza dane osobowe użytkowników, zalecamy bezpośredni kontakt z Facebookiem w celu egzekwowania swoich praw. Chętnie pomożemy Ci przy składaniu wniosków do Facebooka w tej sprawie (dane kontaktowe w punkcie Osoba Kontaktowa).

cc. YouTube

Odpowiedzialny organ
YouTube jest platformą firmy Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). O podziale obowiązków między nami a Google można przeczytać tutaj.

Przetwarzanie danych przez Google
Informacje o tym, w jaki sposób Google przetwarza dane osobowe za pośrednictwem YouTube, w tym podstawę prawną, na której opiera się Google, oraz sposoby, w jakie osoby, których dane dotyczą, mogą dochodzić swoich praw wobec Google, można znaleźć tutaj.

Google oferuje Analytics, również w połączeniu z YouTube. Oznacza to, że zebrane informacje są wykorzystywane do świadczenia usług analitycznych dla operatorów witryn, dzięki czemu mogą oni uzyskać wgląd w sposób, w jaki ludzie wchodzą w interakcje z ich witrynami i związanymi z nimi treściami. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w powyższej polityce prywatności firmy Google.

Google przekazuje dane użytkowników do swojej amerykańskiej spółki macierzystej. W celu utrzymania europejskiego poziomu ochrony danych również w krajach trzecich, zawarliśmy z Google standardowe klauzule umowne. Można je obejrzeć na stronie https://support.google.com/analytics/answer/9012600.

Inne rodzaje przetwarzania danych osobowych
Oprócz danych, które przekazujesz nam podczas kontaktu z nami, możemy również mieć wgląd w publiczne dane na Twoim profilu. Ustawienia prywatności swoich profili w mediach społecznościowych można ustawić za pośrednictwem odpowiednich platform mediów społecznościowych.

Usunięcie danych
Usuwamy dane osobowe, jeżeli cel ich przetwarzania nie jest już konieczny i upłynął ustawowo określony okres ich przechowywania. W tym miejscu chcielibyśmy zaznaczyć, że nie mamy wpływu na terminy usuwania danych w Google i odsyłamy do informacji o ochronie danych w Google, z którymi można zapoznać się pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
O swoich prawach do ochrony danych i sposobach ich egzekwowania przeczytasz w rozdziale Jakie prawa do ochrony danych mi przysługują?. Jeśli skarga była spowodowana postępowaniem Google, zalecamy skontaktowanie się bezpośrednio z Google w celu wyegzekwowania swoich praw.

e. Portale agregujące opinie
Opineo

Możesz ocenić naszą stronę internetową, nasze usługi i towary za pośrednictwem strony agregującej opinie Opineo.pl. Twoja recenzja zostanie wyświetlona na stronie internetowej opineo.pl, może zostać także przez nas użyta i wyświetlona na naszej stronie internetowej.

Aby dokonać oceny sklepu należy wyrazić na to zgodę podczas składania zamówienia na stronie z jego podsumowaniem, zaznaczając odpowiedni checkbox.

Po wyrażeniu zgody przekażemy opineo.pl następujące dane: adres email i numer zamówienia w celu wysłania do Ciebie ankiety do oceny.

Opineo.pl prowadzone jest przez Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, polityka prywatności https://polityka-prywatnosci.onet.pl/index.html

Podstawą prawną jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Ceneo

Możesz ocenić naszą stronę internetową, nasze usługi i towary za pośrednictwem strony agregującej opinie ceneo.pl. Twoja recenzja zostanie wyświetlona na stronie internetowej opineo.pl, może zostać także przez nas użyta i wyświetlona na naszej stronie internetowej.

Aby dokonać oceny sklepu należy wyrazić na to zgodę podczas składania zamówienia na stronie z jego podsumowaniem, zaznaczając odpowiedni checkbox.

Po wyrażeniu zgody przekażemy opineo.pl następujące dane: adres email i numer zamówienia w celu wysłania do Ciebie ankiety do oceny.

Ceneo.pl prowadzone jest przez Ceneo.pl Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, informacje o ochronie danych https://info.ceneo.pl/regulamin#regulamin-7-prywatnosc2

Podstawą prawną jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

C. Komu będą przekazywane moje dane?

W tym rozdziale znajdziecie informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych.

I. Przetwarzanie danych w naszej firmie

W naszej firmie dostęp do Twoich danych będą miały te działy, które potrzebują ich do realizacji odpowiednich celów przetwarzania. Dane mogą otrzymywać również podmioty przetwarzające (art. 28 RODO) oraz inni nasi usługodawcy. Są to w szczególności firmy z kategorii spedycji, płatności, usług technicznych, logistyki, telekomunikacji i marketingu. Dane są przekazywane odbiorcom spoza naszej firmy tylko wtedy, gdy zezwalają na to lub wymagają tego przepisy, użytkownik wyraził na to zgodę lub jesteśmy w inny sposób upoważnieni do przekazywania danych. Odbiorcami danych mogą być również organy i instytucje publiczne, jeżeli istnieje prawny lub urzędowy obowiązek przekazania danych.

II. Dostawca usług spedycyjnych

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn, Deutschland
Polityka prywatności: https://www.dhl.de/de/toolbar/footer/datenschutz.html

DHL Express (Poland) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wirażowa 37
Warszawa, Polska
Polityka prywatności: https://www.dhl.com/pl-pl/home/stopka/local-privacy-notice.html

III. Dostawca usług płatniczych

W celu realizacji umowy możemy przekazywać Twoje dane płatnicze wymienionym w tym rozdziale dostawcom usług płatniczych, w zależności od wybranej przez Ciebie formy płatności. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

1. PayU

PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.
Polityka prywatności: https://poland.payu.com/nota-o-prywatnosci-payu/

2. PayPal

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie
S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg
Polityka prywatności: https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full

IV. Władze i inne strony trzecie

O ile jesteśmy do tego zobowiązani na mocy decyzji urzędowej lub sądowej lub w celu przeprowadzenia postępowania prawnego lub karnego, możemy przekazać dane organom ścigania lub innym instytucjom. Ujawnienie danych nastąpi jednak dopiero po sprawdzeniu podstawy prawnej żądania.

D. Jakie prawa mi przysługują?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych trwale wzmocniło Twoje prawa. Poniżej wyjaśniamy przysługujące Ci prawa i jak możesz ich dochodzić.

Użytkownik ma następujące prawa w stosunku do nas, o ile spełnione są odpowiednie wymogi prawne:

 • Prawo dostępu (art. 15 RODO)
 • Prawo do sprostowania (art. 16 RODO)
 • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
 • Prawo do sprzeciwu wobec niektórych operacji przetwarzania danych (art. 21 RODO)
 • Prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO)
 • Prawo do odwołania się do organu ochrony danych (art. 77 RODO)

Jeśli chcesz dochodzić swoich praw skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych.

I. Prawo dostępu (art. 15 RODO)

Masz prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Wskazówka: Wniosek o udzielenie informacji można łatwo przesłać za pośrednictwem konta klienta. Znajdziesz tam odpowiedni przycisk. Możliwe jest również wysłanie zapytania drogą elektroniczną.

II. Prawo do sprostowania (art. 16 RODO)

Możesz skorzystać z prawa do sprostowania swoich danych, wysyłając wiadomość na wymieniony na samym dole adres e-mail.

Wskazówka: Niektóre dane możesz zmienić lub uzupełnić samodzielnie na swoim koncie klienta

III. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

Jak tylko przestaną istnieć podstawy prawne uprawniające nas do gromadzenia danych, masz prawo do ich usunięcia. Możesz łatwo poprosić o usunięcie danych na swoim koncie klienta za pomocą odpowiedniego przycisku. Po jego kliknięciu, automatycznie odnotujemy Twoją prośbę. Możesz również wysłać prośbę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na samym dole.

IV. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

Jeżeli wymogi prawne są spełnione, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych. Prośbę należy kierować na podany na samym dole adres e-mail.

V. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Jeśli sobie tego życzysz Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innemu podmiotowi. Technicznie jesteśmy w stanie przekazać dane w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu formacie. Przeniesienie danych może nastąpic tylko za wyrażną zgodą osoby, której dotyczą. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail podany na samym dole.

VI. Prawo do wycofania zgody

w przypadku, gdy przetwarzamy Dane Osobowe na podstawie zgody, przysługuje Ci prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Jednakże, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem.. Poinformuj nas o wycofaniu zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej na powyższy adres e-mail.

VII. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

przysługuje Ci prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec określonych rodzajów przetwarzania w oparciu o podstawy odnoszące się do szczególnej sytuacji, w dowolnym czasie, o ile przetwarzanie jest prowadzone w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez nas. Będziemy mieli jednak prawo do kontynuowania przetwarzania Danych Osobowych w razie możności wykazania ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania mających charakter nadrzędny wobec Twoich interesów, praw oraz wolności lub jeśli będzie to konieczne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeśli wyrazisz sprzeciw przetwarzaniu Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, nie będziemy dalej przetwarzać Twoje Danych Osobowych w takich celach.

VIII. Sprzeciw wobec reklamy

W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych do celów reklamy, marketingu bezpośredniego i analizy danych. Możesz poinformować nas o swoim sprzeciwie wobec reklamy, wysyłając wiadomość na dane kontaktowe podane w punkcie osoba kontaktowa, podane na samym dole.

IX. Prawo do odwołania się do organu ochrony danych (art. 77 RODO)

Bez uszczerbku dla innych praw, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Właściwość organu nadzorczego zależy od siedziby podmiotu odpowiedzialnego. Można jednak skontaktować się z dowolnym organem ochrony danych. Przekażą one Twoje skargę do właściwego organu.

X. Właściwy organ ochrony danych

Organem ochrony danych odpowiedzialnym prawo do odwołania zgodnie z art. 77 RODO jest

Niderlandzki Urząd Ochrony Danych
PO Box 93374
2509 AJ DEN HAAG
Niederlandy

E. Kiedy moje dane zostaną usunięte?

Usuwamy dane osobowe, gdy nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania.Jeżeli usunięcie danych nie jest możliwe z przyczyn prawnych, Twoje dane zostaną zablokowane. Blokowanie oznacza, że dane stają się niedostępne w wyniku procesu technicznego.

Więcej informacji

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas trwania istniejącej między nami relacji biznesowej. Obejmuje to również zainicjowanie umowy (przedumowny stosunek prawny) i przetwarzanie umowy.

Ponadto przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe, o ile jest to konieczne ze względu na ustawowe obowiązki przechowywania i dokumentowania. Obowiązki te wynikają m.in. z prawa handlowego, prawa spółek lub prawa podatkowego. Określone tam okresy przechowywania wynoszą co najmniej pięć lat po zakończeniu stosunku handlowego lub przedumownego stosunku prawnego. Obowiązujące przepisy dotyczące farmacji mogą również zobowiązywać nas do przechowywania dokumentów. Dotyczy to w szczególności, ale nie wyłącznie, recept, protokołów lub rejestrów ryzyka związanego z lekami.

Ponadto inne przepisy ustawowe mogą wymagać dłuższego okresu przechowywania, jak np. zabezpieczenie dowodów w ramach ustawowych przepisów o przedawnieniu. W tym kontekście roszczenia przedawniają się zazwyczaj po 5 latach. W niektórych przypadkach mogą jednak mieć zastosowanie również okresy przedawnienia wynoszące do 20 lat.

Jeśli dane nie są już potrzebne do wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych oraz praw, są one regularnie usuwane. Chyba że chodzi o dane, które nie są danymi dotyczącymi zdrowia i których dalsze przetwarzanie jest konieczne do realizacji celów uzasadnionych nadrzędnym uzasadnionym interesem oferenta (w rozumieniu art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO). Nadrzędny uzasadniony interes dostawcy istnieje na przykład wtedy, gdy usunięcie nie jest możliwe lub jest możliwe tylko przy niewspółmiernie dużym wysiłku ze względu na szczególny charakter przechowywania danych, a przetwarzanie do innych celów jest wykluczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

F. Jak chronicie moje dane?

Podejmujemy niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych na wszystkich poziomach.

Jako apteka internetowa łączymy dyskrecję z głęboką świadomością struktur informatycznych i bezpieczeństwa danych. Twoje konto klienta jest chronione hasłem, które jest przechowywane w formie zaszyfrowanej. Dodatkowo zapewniamy bezpieczną transmisję danych za pomocą technologii szyfrowania. Aby to osiągnąć, stosujemy system kodowania SSL (=Secure Socket Layer; nowe oznaczenie: TLS). Potencjalnym zagrożeniom, takim jak utrata, zniszczenie, dostęp, modyfikacja lub rozpowszechnianie danych przez osoby nieuprawnione, przeciwdziałamy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych.

Znając szybkie tempo cyfryzacji, uważamy, że ciągły rozwój bezpieczeństwa IT jest niezbędny. Dlatego nasz kompetentny zespół specjalistów IT regularnie dokonuje przeglądu środków ochronnych i konsekwentnie dąży do ich udoskonalania i aktualizacji.

G. Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Może okazać się konieczne uaktualnienie, a tym samym zmiana niniejszej deklaracji. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych zgodnie z wymogami prawa (w szczególności w celu dostosowania w związku ze zmianami prawa lub włączeniem nowych usługodawców). Wszystkie zmiany będziemy publikować na naszej stronie internetowej, abyś zawsze był poinformowany o naszej aktualnej polityce prywatności.

H. Kontakt - osoba odpowiedzialna

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z

APO Pharmacy BV
Inspektor Ochrony Danych
Express 2
RB 6921 Duiven, Niederlandy
kontakt@apo-discounter.pl

Polityka prywatności z dnia: 03.08.2021

Pobierz jako PDF
0