czym jest homeopatia?

Homeopatia: co to jest i jak działa?

,

Homeopatia staje się coraz popularniejsza, szczególnie wśród zwolenników medycyny naturalnej i alternatywnej. Czy działa tak, jak zakładają lekarze homeopaci i pacjenci? Czym naprawdę jest homeopatia i dlaczego niektóre homeopatyczne leki nie mają wyraźnych wskazań?

Homeopatia: co to jest i zasady działania

Homeopatia opiera się na zbiorze zasad, które kierują leczeniem różnego rodzaju dolegliwości. Zostały one stworzone przez niemieckiego lekarza Samuela Hahnemanna, pierwszego propagatora homeopatii i od ponad dwustu lat wciąż są dominującymi aksjomatami wytwarzania i stosowania tego typu leków. Do najważniejszych należą:

Zasada podobieństw

“Podobne leczyć podobnym”, to naczelne prawo stosowania homeopatycznych leków. Do ich wyrobu używa się substancji, które w dużych ilościach mogą być uznawane za toksyny i mieć trujące właściwości. Przykładem jest tujon, substancja  w dużych ilościach toksyczna dla zdrowia, pozyskiwana z rośliny polnej – wrotycza pospolitego. Podając odpowiednio dynamizowaną dawkę, substancje te wywołują naturalną reakcję obronną organizmu. W ten sposób nie podaje się leków syntetycznych, ale takie, które wzmacniają system odpornościowy. Mają one w ten sposób leczyć chorobę, nie zaś same objawy.

Zasada dynamizowania

W swoich eksperymentach Hahnemann twierdził, że wbrew ówczesnemu poglądowi, mniejsza dawka substancji leczniczej może wywoływać silniejszą reakcję obronną organizmu. Substancja ta, aby nie była wyłącznie trująca, powinna być odpowiednio rozcieńczona. Proces rozcieńczania nazwał zasadą dynamizowania. Mówi ona, że im bardziej rozcieńczona toksyna, tym jest ona silniejsza, ale proces leczenia trwa dłużej. Dynamizowanie substancji leczniczych polega na rozcieńczaniu ich z wodą lub alkoholem i potrząsaniu. Ma tu zastosowanie hipoteza o pamięci wody, a więc o cząsteczkach rozpuszczalnika, które w styczności z substancją leczniczą, nabierają jej właściwości. 

Prawo Heringa

Według prawa zapoczątkowanego przez Constantina Heringa, ucznia samego ojca homeopatii, objawy ustępują w ściśle określonym porządku. W zależności od choroby, kierunek zdrowienia idzie od wewnątrz do zewnątrz, z góry do dołu, od organów ważnych do mniej istotnych życiowo oraz w porządku odwrotnym do powstawania objawów. Znajomość tej chronologii ułatwia lekarzowi ocenę, czy leczenie postępuje w pożądanym zakresie.

formy leków homeopatycznych

Homeopatia: potencje czy rozcieńczenie?

Tajemniczo brzmiąca potencja homeopatyczna oznacza siłę, z jaką w założeniu lek homeopatyczny ma działać. Oznaczana jest jako znaki literowo-liczbowe i pojawia się obok nazw leków jako informacja o ich sile. Potencje homeopatyczne podzielić można na:

– dziesiętne, określane literą D i liczbą. Przykładowo, potencja D6 oznacza 1 część substancji leczniczej i 5 części rozpuszczalnika

– setne, określane literami C, lub K i liczbą, gdzie bierze się jedną część substancji leczniczej i 99 części rozpuszczalnika, oraz 

– potencja LM, gdzie stosunek rozcieńczenia leku wynosi 1:50 000.

Potencje homeopatyczne dzieli się również na słabe, średnie, wysokie i bardzo wysokie, przy czym te dwie ostatnie powinny być stosowane wyłącznie pod okiem lekarza lub homeopaty.

Preparaty Homeopatyczne

Homeopatia: leki bez wskazań?

Według zasad homeopatii, na proces leczenia ma wpływ mnóstwo czynników, nie tylko zaś objawy choroby i uproszczona historia medyczna pacjenta. Z tego względu, przy lekach, które mają szeroki zakres działania, nie ma jasno podanych wskazań. Jak więc pacjenci mają wybrać odpowiedni dla siebie preparat?

W takim przypadku należy odbyć wizytę u lekarza lub doświadczonego homeopaty, który jest w stanie dobrać odpowiedni do choroby lek. Przy samodzielnym stosowaniu leku, pacjent nie może mieć pewności co do jego skuteczności.

Z czego produkowane są leki homeopatyczne?

Leki homeopatyczne można podzielić na pojedyncze – jednoskładnikowe i złożone – wieloskładnikowe. Ich surowcami wyjściowymi są substancje roślinne, mineralne, np. pierwiastki, pochodzenia zwierzęcego oraz miazmatyczne. Ze względu na różne pochodzenie składnika wyjściowego, homeopatię błędnie nazywa się ziołolecznictwem. Leki dostępne są w najróżniejszych formach, w tym w tabletkach, kroplach, granulkach lub w ampułkach z roztworem do iniekcji, a także w kremach i maściach.

 

leki homeopatyczneleki homeopatyczne na odpornośćzłożone preparaty homeopatycznehomeopatia na serceleki homeopatyczne na trawienie