Strona główna > Warunki uczestnictwa w programie apoprimo

Twój program bonusowy apoprimo

Warunki uczestnictwa

1. Czym jest program bonusowy apo-discounter.pl?

Przy każdym zakupie online na naszej stronie internetowej "apo-discounter.pl" lub w naszej aplikacji apo-discounter.pl możesz zbierać apoPunkty, które zostaną zaksięgowane na Twoim koncie. Warunkiem wstępnym jest posiadanie konta klienta apo-discounter.pl oraz złożenie zamówienia poprzez zalogowanie się na swoje konto klienta. Możesz zrealizować zebrane punkty na warunkach przedstawionych w punkcie 3 podczas składania jednego z zamówień i otrzymasz odpowiedni rabat. W każdej chwili możesz sprawdzić swój aktualny stan punktów na swoim koncie klienta. Ponadto, w regularnych odstępach czasu otrzymasz powiadomienie e-mail o stanie Twoich punktów.

2. Ile apoPunktów otrzymam za zamówienie??

(1) Za każde 1,00 zł wartości zamówionych produktów, otrzymasz jeden apoPunkt. Kwoty groszy są zaokrąglane w górę do pełnych kwot.

(2) Bony lub inne zniżki, koszty wysyłki i inne opłaty również nie są brane pod uwagę. Wyłączone są również zamówienia składane telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną lub listownie.

(3) Niestety, zamówienie z wykorzystaniem funkcji gościa nie może być brane pod uwagę, musisz być zalogowany na swoim koncie klienta apo-discounter.pl w momencie składania zamówienia. Jeśli zamawiasz u nas za pośrednictwem kilku kont klientów, apoPunkty będą naliczane według indywidualnych kont. Przelew na inne konto klienta nie jest niestety możliwy.

(4) W przypadku odstąpienia od umowy (w szczególności anulowania zamówienia, odstąpienia od umowy, unieważnienia, odwołania itp.), jak również w przypadku braku wpłaty za zamówienie i nadużycia (w szczególności zawarcia umowy pozornej), zastrzegamy sobie prawo do anulowania (również z mocą wsteczną) naliczonych w tym kontekście apoPunktów.

3. Jaka jest wartość apoPunktów i jak mogę je zrealizować ?

(1) Jeden punkt stanowi równowartość 0,01 zł (100 punktów = 1,00 zł, 1000 punktów = 10,00 zł itd.).

(2) Możesz aktywnie zrealizować swoje zebrane apoPunkty przy każdym zakupie za pośrednictwem naszej strony internetowej "apo-discounter.pl" lub naszej aplikacji apo-discounter, a otrzymasz rabat do swojego zamówienia. Minimalna możliwa do umorzenia liczba punktów na jedno zamówienie to 1 000 apoPunktów (= rabat w wysokości 10 zł), maksymalna możliwa do umorzenia liczba to 20 000 apoPunktów (= rabat w wysokości 200 zł).

(3) Przy zamówieniach z wykorzystaniem zrealizowanych apoPunktów nie można korzystać z bonów ani innych zniżek lub korzyści.

(4) Koszty wysyłki i inne opłaty nie są pomniejszane przez apoPunkty.

(5) Jeśli zamówienie, w którym zrealizowane zostały apoPunkty zostanie anulowane, wykorzystane punkty powrócą na konto klienta.

4. Jak mogę otrzymać dodatkowe apoPunkty?

Za każde zamówienie złożone za pośrednictwem naszej aplikacji apo-discounter otrzymasz podwójną ilość apoPunktów np. za zamówienie o wartości 100 PLN otrzymasz 200 punktów. Dotyczy to maksymalnie dwóch (2) zamówień tygodniowo.

5. Czy moje zgromadzone apoPunkty mogą wygasnąć??

Twoje apoPunkty wygasają po upływie 12 miesięcy od daty złożenia ostatniego zamówienia za pośrednictwem odpowiedniego konta klienta. Przepisy zawarte w rozdziale 8 pozostają nienaruszone.

6. Czym są poziomy premiowe Srebrny, Złoty i apoVIP??

(1) Jak mogę osiągnąć odpowiedni status premiowy?

W zależności od wartości Twoich zamówień w naszym programie bonusowym, oferujemy Ci kilka poziomów premiowych, w których zapewniamy Ci różne korzyści.

Jako klient z aktywnym kontem klienta automatycznie otrzymujesz status Srebrny. Ponadto, masz możliwość osiągnięcia wyższych poziomów premiowych w przypadku przekroczenia następujących progów zakupu:

Złoty

Łączna wartość zamówień PLN 250

apoVIP

Łączna wartość zamówień PLN 1200,00

(2) W jaki sposób mierzone są wymagania dotyczące osiągania poziomów premiowych ?

Ocena całkowitych obrotów dokonywana jest w cyklu rocznym kalendarzowym, tj. w okresie od 01.01. do 31.12. (= tzw. okres oceny), począwszy od 01.01.2020 r.

Jeśli do końca roku kalendarzowego nie zostanie osiągnięty żaden z poziomów zaawansowanych (Złoty, apoVIP), utracisz swój całkowity dochód osiągnięty w tym roku kalendarzowym i będziesz musiał ponownie odbudować swój poziom premiowy w następnym roku kalendarzowym.

Jeśli uda Ci się osiągnąć jeden z zaawansowanych poziomów premii w tym okresie oceny, zachowasz ten status przez kolejne dwanaście miesięcy (= tzw. okres bonusowy). Jeśli osiągniesz jeszcze wyższy poziom premiowy w okresie bonusowym, dwunastomiesięczny okres bonusowy rozpoczyna się ponownie.

Po zakończeniu okresu bonusowego wracasz do statusu Srebrny, chyba że w ciągu ostatniego zakończonego okresu bonusowego ponownie osiągniesz jeden z zaawansowanych poziomów premiowych. W tym przypadku okres bonusowy zostaje przedłużony o kolejne dwanaście miesięcy.

Twój poziom premiowy jest aktualizowany co tydzień. Możesz to sprawdzić na swoim koncie klienta.

(3) Jakie korzyści przynoszą mi poszczególne poziomy premii?

Dodatkowe apoPunkty

Kiedy osiągniesz odpowiedni poziom premiowy, automatycznie otrzymasz odpowiednią liczbę dodatkowych punktów. 1000 apoPunktów przeznaczonych dla Srebrny jest naliczane tylko nowym klientom.

Srebrny 1000 punktów
Złoty 1000 punktów
apoVIP 2000 punktów


Ekskluzywne oferty specjalne

Jeśli są Państwo zarejestrowani do naszego newslettera, otrzymają Państwo ekskluzywne oferty specjalne.

Srebrny tak
Złoty tak
apoVIP tak


Gwarancja zwrotu pieniędzy

W razie odstąpienia od umowy otrzymają Państwo zwrot pieniędzy w ciągu odpowiedniej ilości dni, po otrzymaniu przez nas zwrotu towaru.

Srebrny 14 dni
Złoty 14 dni
apoVIP 60 dni


Darmowa wysyłka zamówienia

Niezależnie od wartości zamówienia, przy zamówieniach wysyłanych na terenie Polski (maksymalnie na dwa zamówienia w ciągu 7 dni), zapewniamy bezpłatną wysyłkę.

Srebrny nie
Złoty nie
apoVIP tak


Bon na 20 PLN na co piąte zamówienie

Bon zostanie przyznany w formie 2.000 apoPunktów z terminem ważności 14 dni od wysyłki 5-go zamówienia. Uwzględniane są tylko te poprzednie zamówienia, których wartość koszyka wynosiła co najmniej 150 zł i które zostały zrealizowane po osiągnięciu poziomu premiowego apoVIP i po zarejestrowaniu się na koncie klienta.

Srebrny nie
Złoty nie
apoVIP tak

O korzyści można ubiegać się dopiero po osiągnięciu odpowiednich poziomów premiowych.

7. Jakie wymagania muszę spełnić, aby wziąć udział w programie bonusowym apo-discounter.pl?

(1) Możesz uczestniczyć w naszym programie bonusowym jako nasz klient, jeśli posiadasz własne konto klienta w apo-discounter.pl, masz ukończone 18 lat i masz miejsce zamieszkania (adres rozliczeniowy) w UE.

(2) Udział jest bezpłatny.

8. Kiedy kończy się program bonusowy i czy może zostać zmieniony?

(1) Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia naszego programu bonusowego apo-discounter.pl - bez względu na przyczynę - w dowolnym momencie, zmiany (w częściach) lub zastąpienia go innym programem bonusowym. W takich przypadkach korzyści związane z poszczególnymi poziomami premii będą nadal przyznawane w pozostałym okresie premiowania; w pozostałym okresie bonusowym punkty zgromadzone do momentu rozwiązania umowy mogą być również realizowane przez Ciebie.

(2) Zmiany lub uzupełnienia do niniejszego regulaminu zostaną ogłoszone poprzez publikację na stronie apo-discounter.pl lub poprzez odpowiednie powiadomienie Państwa.

(3) Zastrzegamy sobie również prawo do zablokowania konta klienta w przypadku poważnego naruszenia warunków uczestnictwa.

9. Co dzieje się z moimi danymi osobowymi?

Odpowiednie informacje znajdują się naszej polityce prywatności.

10. Czy muszę jeszcze o czymś wiedzieć?

(1) Punkty nie są zbywalne i nie mogą być zamienione na gotówkę i wypłacone.

(2) Obowiązuje wyłącznie prawo holenderskie, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Przepisy ustawowe ograniczające wybór prawa i możliwość stosowania przepisów bezwzględnie obowiązujących, w szczególności tych, które dotyczą państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, pozostają nienaruszone.

(3) Jeżeli poszczególne punkty powyższych postanowień są nieważne w całości lub w części, ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona. Nieskuteczne postanowienie zastępuje się postanowieniem, które jest najbliższe znaczeniu i celowi nieskutecznego postanowienia w sposób prawnie skuteczny.

0