Strona główna > Warunki uczestnictwa w programie apoprimo

apoprimo - program bonusowy

Warunki uczestnictwa

1. Uczestnictwo w programie bonusowym apoprimo
 1. Uczestnikiem programu może zostać każdy klient, który posiada konto klienta na stronie apo-discounter.pl, posiada miejsce zamieszkania (adres rozliczeniowy) na terenie UE oraz ma ukończone 18 lat.
 2. Uczetnictwo jest bezpłatne.
 3. Nie istnieją żadne prawne roszczenia do uczestnictwa w programie apoprimo . apo-discounter.pl może odmówić uczestnictwa bez podania przyczyny (patrz podpunkt 4)
 4. apoPunkty nie mogą zostać przeniesione ani rozliczone lub wypłacone w gotówce.
2. Zbieranie „apoPunktów“
 1. Nasz program bonusowy opiera się na zarabianiu "punktów". Przy każdym zakupie online w apo-discounter.pl automatycznie otrzymujesz punkty, które są dopisywane do Twojego konta klienta. Aktualny stan konta apoprimo można w każdej chwili sprawdzić na koncie klienta. Ponadto, będziesz regularnie otrzymywać e-mailem aktualizacje dotyczące salda punktów.
 2. Masz również możliwość zbierania "punktów" poprzez odpowiednie działania na naszej stronie internetowej apo-discounter.pl. Do tych działań zalicza się korzystanie ze specjalnych ofert sklepu, wystawianie opinii produktów, polecanie sklepu itp. za które otrzymasz dodatkowe punkty.
 3. Warunkiem koniecznym do odbioru "apoPunktów" jest złożenie zamówienia poprzez zalogowanie się na konto klienta. Zamówienie z wykorzystaniem funkcji gościa nie może być niestety brane pod uwagę w tym zakresie a punkty nie zostaną naliczone. Jeśli zamawiają Państwo u nas za pośrednictwem kilku kont klientów, "apoPunkty" zostaną naliczone zgodnie z indywidualnymi kontami. Przeniesienie punktów na inne konto klienta nie jest możliwe.
 4. Liczba punktów zależy od wartości zakupów. Za każde jeden Złoty (brutto) wydane na produkty otrzymujesz 1 apoPunkt. Kwoty groszy zaokrąglane są w górę do pełnego Złotego. Przy obliczaniu liczby należnych punktów nie są brane pod uwagę koszty dostawy, inne dodatkowe opłaty ani kupony rabatowe czy zniżki. Za zamówienia złożone telefonicznie, mailowo lub listownie nie zostaną naliczone punkty.
 5. Punkty zostaną naliczone tylko za prawidłowo złożone i zrealizowane zamówienia. W przypadku anulowania umowy (w szczególności odstąpienia od niej, odmowy przyjęcia zamówienia, zwrotu zamówienia) lub braku płatności za zamówienie czy próby oszustwa apo-discounter.pl zastrzega sobie prawo do cofnięcia naliczonych punktów.
3. Realizacja zgromadzonych „apoPunktów“
 1. Każdy apoPunkt ma wartość 0,01 PLN (100 apoPunktów = 1 PLN, 1000 apoPunktów = 10 PLN itd.) Zgromadzone punkty mogą być zamienione na odpowiedni rabat podczas składania zamówienia. Minimalna liczba punktów umozliwiająca ich realizację wynosi 2000 (rabat 20 PLN) a maksymalna liczba mozliwych do zgromadzenia punktów to 20000 (rabat 200 PLN)
 2. W przypadku zamówień ze zrealizowanymi apoPunktami nie ma możliwości uzycia bonów rabatowych czy skorzystania z innych promocji.
 3. Koszty dostawy i inne opłaty nie podlegają rabatowaniu.
 4. W razie rezygnacji z zamówienia ze zrealizowanymi punktami, punkty zostaną ponownie dopisane do konta.
4. Wygaśnięcie punktów

„apoPunkty“ wygasają po upływie 18 miesięcy od ostatniego potwierdzenia określonej liczby punktów o ile w międzyczasie nie miały miejsca inne działania związane z programem apoprimo (oceny produktów, polecenia itd.)

5. Zakończenie i zmiany programu bonusowego, zakończenie uczestnictwa.
 1. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia naszego programu bonusowego apoprimo w dowolnym momencie lub zastąpienia go innym programem bonusowym.
 2. Zastrzegamy sobie również prawo do zablokowania konta uczestnika w przypadku poważnego naruszenia warunków uczestnictwa oraz wykluczenia uczestnika z uczestnictwa w programie bonusowym.
 3. Z programu bonusowego apoPrimo można zrezygnować w każdej chwili wysyłając do nas email.
 4. W przypadku zakończenia programu bonusowego apoprimo lub udziału w nim - z jakiegokolwiek powodu - zebrane punkty zostaną anulowane bez wymiany.
6. Postanowienia końcowe
 1. Obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie.
 2. Zmiany lub uzupełnienia niniejszych warunków uczestnictwa zostaną ogłoszone poprzez publikację na naszej stronie internetowej.
 3. Jeżeli poszczególne klauzule powyższych postanowień będą nieważne w całości lub w części, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień. Nieskuteczne postanowienie zastępuje się postanowieniem, które jest najbliższe znaczeniu i celowi nieskutecznego postanowienia w sposób prawnie skuteczny.
0
Na naszej stronie internetowej stosujemy własne pliki cookie oraz pliki cookie naszych partnerów. Klikając na "OK" lub na naszą stronę internetową, zgadzasz się na używanie plików cookie. Informacje na ten temat oraz sposób, w jaki można sprzeciwić się używaniu plików cookie, znajdziesz w naszej Polityce prywatności