Strona główna > Informacja dotycząca zużytych baterii

Informacja dotycząca zużytych baterii

Informacja dotycząca zużytych baterii

W związku ze sprzedażą produktów oraz urządzeń zawierających baterie, akumulatory, jesteśmy zobowiązani zwrócić Państwu uwagę na następujące aspekty ich bezpiecznego składowania.

Zużytych baterii nie można wyrzucać wraz z innymi odpadkami do zwykłych koszy na śmieci ponieważ przyczyniają się one do zanieczyszczania i skażenia środowiska, a ponadto jest to również karalne. Należy je zwrócić do dowolnego punktu, który zajmuje się ich sprzedażą lub wyrzucić do odpowiednio oznakowanych pojemników, przeznaczonych wyłącznie dla tego typu produktów.

Baterie zawierające substancje szkodliwe są oznaczone symbolem przekreślonego pojemnika na kółkach. W jego pobliżu znajduje się również oznakowanie chemiczne szkodliwej substancji - "Cd" oznacza kadm, "Pb" – ołów, "Hg" – rtęć.
Produkty elektryczne ani elektroniczne nie mogą być utylizowane wraz z odpadami komunalnymi. Ich utylizacja jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem wyznaczonych i przystosowanych do tego celu miejsc.Kontynuuj zakupy

0