czy drugi poród jest łatwiejszy

Czy drugi poród jest łatwiejszy?

,

czy drugi poród jest łatwiejszy

Poród naturalny jest kwestią bardzo indywidualną, również ze względu na osobiste odczuwanie bólu i emocje związane z samym wydarzeniem. Zdarza się, że faktycznie drugi i każdy kolejny poród naturalny jest łatwiejszy. Łatwiejszy – przebiegać może szybciej, sprawniej, a parcie jest efektywniejsze. Wynika to z kilku czynników:

  • Po pierwszym porodzie mama już wie, na czym polega parcie i w którym momencie przy każdym skurczu je rozpocząć.
  • Rodząca potrafi wcześniej rozpoznać oznaki kolejno następujących po sobie etapów porodu.
  • Ze względów czysto fizjologicznych tkanki w kroczu są już bardziej elastyczne przy drugim i kolejnym porodzie.

Wiele kobiet, które mają za sobą drugi poród naturalny twierdzi, że kolejne są przez wszystkie powyższe czynniki mniej bolesny. Nie do przecenienia jest również fakt, że jeśli pierwszy poród przebiegł bez komplikacji, mama już wie, czego się po drugim spodziewać i jest spokojniejsza. To również dobrze rokuje dla kolejnej akcji porodowej.